’μυνα Μέτρηση κατεστραμένο % απ. Δ-πυρ Εναπομείναντα Καταστραφήκαν Μέταλλο Κρύσταλλο Δευτέριο
Εκτοξευτής Πυραύλων 0 0 0 0 0
Ελαφρύ Λέιζερ 0 0 0 0 0
Βαρύ Λέιζερ 0 0 0 0 0
Κανόνι Gauss 0 0 0 0 0
Κανόνι Ιόντων 0 0 0 0 0
Πυργίσκοι Πλάσματος 0 0 0 0 0
Μικρός Αμυντικός Θόλος 0 0 0 0 0
Μεγάλος Αμυντικός Θόλος 0 0 0 0 0
Διαπλανητικοί Πύραυλοι 0 0 0 0 0
Αντι-Βαλλιστικοί Πύραυλοι 0 0 0 0
0
Σύνολο: 0 0 0 0 0 0 0
Εκτόξευση πυραύλων     0 0 0 0
Επιτιθέμενος Έρευνες Σύστημα επιθέσεις scan-copy με άμυνα:
Τεχνολογία Όπλων
Αμυνόμενος Έρευνες Σύστημα X-φορές ταχύτητα
Τεχνολογία Θωράκισης
Οδηγία Χρόνος Πτήσης
Αρχικός στόχος 00:00:30 h

"κατεστραμμένο %" και "απ. πύραυλοι" δεν έχει καμία επιρροή στη προσομοίωση!

Οι 2 στήλες εξυπηρετούν ως πληροφορίες, ώστε να ξέρετε πόσους πυραύλους χρειάζεστε για να καταστρέψετε το στόχο.
Πχ. Για να καταστρέψετε το 50% από τους εκτοξευτές πυραύλων. Αυτός ο αριθμός πρέπει να επιτεθεί τον αμυνόμενο με αρχικό στόχο
τους εκτοξευτές πυραύλων. Πρώτα πρέπει να καταστρέψετε όλους τους αντιβαλλιστικούς φυσικά.

Στο σύνολο δεν λαμβάνετε υπόψη στα υπολοίπα % που δίνονται.
Στο παραπάνω πεδίο αθροίζονται όλες οι τιμές από τη στήλη "απ. πύραυλοι" .